Barış Derneğinden Kutlama
Merkezi Mardin Kızıltepe İlçesinde bulunan Barış Derneği Dünya Barış Günü´nü Mardin´de bölge gazetecileriyle beraber kutladı.
Tarih: 1.9.2019 21:06:31/ 647okunma / 0yorum

Merkezi Mardin Kızıltepe´de Asur Kral şehri(Girbel) Çakır Mahalesinde bulunan, Barış Derneği Genel Merkezi; bölge Gazeteciler ile beraber kendi irtibat bürosunun bulunduğu Kızıltepe hububat Ticaret merkezinde kutladı.

       Kutlamayı günün anlam ve önemini Gazeteci  - yazar Barış Aktivisti ve Barış Derneği Genel Başkanı Cemil Aydoğan yaptı.

           Kutlamaya Barış Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Genel Sekreter,(Marsiad) Mardin Organize Sanayi Derneği Başkanı ve ( Güneydoğu İşadamları Derneği) Başkanı Abdünnasır Duyan, Yönetim Kurulu Üyesi, Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan yardımcısı Hatip Şeran katıldı.

          Barış Aktivisti ve Barış Derneği Başkanı Cemil Aydoğan tarihten alıntılar yaparak yaptığı konuşmasında şu ifadeler yer verdi.

     “İnsanlığın yaratılışından günümüze kadar Adem ve Havva´nın çocukları olan Kabil´in Habil´i öldürmesi ile beraber insanlık için verilen savaşlar da günümüze kadar devam etmektedir. Evrenin sahibi Allah, her şeyi çift bir denge üzerinde yaratmıştır. Zulüm, şiddet ve diktatörlüğü amaç eden savaşlara karşı insan hakları, barış ve adaleti amaç eden savaşları da alternatif olarak önümüze koymuştur. Bu savaş ve barış seçenekleri de barış savunucularına önemli sorumluluklar yüklemiştir. Yani yanlış anlaşılmasın barış savunucuları sadece arabulucu değildir. Yani bir kartal ile bir civcivin savaşında elbette cesaret ile civcivin yanında yer alacaktır. Yani barışa, insan haklarına, demokrasiye düşman olan bir sisteme karşı, mazlum halkların safında savaşmak zorundadırlar.

İlk çağ dönemin de klasik emperyalist ve sömürgecilik sistemleri vardı. Bu sistemlerin özü bir olan sadece elbise değiştirerek günümüze kadar gelen, modern emperyalist ve modern sömürgecilik olarak dünya genelinde halen varlığını devam ettirmektedir. Bu sistemlerin devam ettiği bir ortamda dünya barışından bahsetmek mümkün değildir.

Sömürüye dayalı kan ve revan üzerinde dünya halklarını birbirlerine kırdırarak hakimiyet kurmak isteyen bu güçlere karşı barıştan yana yeni bir neslin yetişme zorunluluğu vardır. Bu insanlık neslin Allah inancında, kitaplarında, barış ve kardeşliği amaç eden, vicdan muhasebesi ile, beraber ekonomik alanda, sadece doğal bir yaşamı amaç eden, insan hakları barış ve demokrasi kulvarında adaleti rehber yapmak tarihi bir görev olmalıdır.

Biz bu canavar sistemlere karşı, insan emeğine dayalı bir insanlık alternatifini çıkarmadığımız süre zarfında bu sistemlere karşı kanlı savaşlar ile yem olmaya devam edeceğiz. Bu mücadelelere tarihte önderlik yapan kitap sahibi peygamberlere, bu Dünya gerçek anlamda adaleti hayata geçiren 33 yıllık asrı saadet dönemini, inançlı ve devrimci önderlerin teori ve pratiklerini rehber olarak görmek ve çağımızdaki toplumsal sürece uygulamaya çalışmak da vazgeçilmez bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Dünya tarihinde barış ve adalete damgasını vuran, veya bu uğurda şehit olanlar ve yaşayanlardan, efsanevi Pers Kralı Nuşe Revan, Romalı Spartacus, Selçuklu Hükümdarı Alparslan, Ortadoğu halkları önderi ve Eyyubi hükümdarı Selahaddin Eyyubi, Mahatma Gandi gibi şahsiyetlerin manevi huzurunda saygıyla eğilmek ve kainatın sahibi Allah´tan firdevsi cennetini dilemek de bizlere tarihi bir görev olarak düşmektedir.

Tarihi bilen bir barış aktivisti olarak, Ortadoğu tarihi ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Tüm uygarlık ve teknolojik yaşamın sürdürüldüğü, tüm kitap sahibi peygamberlerin mücadele tarihleri, bu coğrafyada geçmiştir. Tarihte kim bu coğrafyaya hakim olmuşsa dünyaya hükmetmek istemiştir. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında kendini güçlü gören bir krallıkta ilk iş olarak Ortadoğu´yu ele geçirmek istemiştir. Bu özellik ve paylaşım sistemi halen devam etmektedir. Siz zannetmeyin ki DEAŞ gibi melanet, insanlığa düşman, yobaz ve alçak örgütler kendiliğinden ortaya çıkmıştır.

Eskiden olduğu gibi bu örgütlerin kaynağı emperyalist sistemlerin kendileridir. Bu vahşi sistemleri ile Ortadoğu halklarını birbirlerine düşürerek, İslam´ın devrimci ve sosyal olan karakterini ortadan kaldırarak, bu coğrafyanın yeraltı ve yer üstü madenlerini silahlı ve teknolojik sistemleri ile ele geçirerek hakim olma savaşını veriyorlar. Bazı Ortadoğu ülkeleri de bu emperyalist güçlere bilerek veya bilmeyerek uşaklık etmektedir.

Bu sistemleri alt etmek için barış ve demokrasi güçlerinin bir çatı altında bir araya gelmeleri kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Veya bu mazlum halklar bir araya gelerek emperyalist ülkelere karşı yeniden bir Selahaddin Eyyubi efsanesini yaratmak zorundadırlar.

Şimdi ülkemiz Türkiye Cumhuriyet´inin tarihçesi ve siyasi süreçleri ile ilgili öz olarak birkaç cümle söylemek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğunu yıkmaya götüren, İttihat ve Terakki örgütü teşkilatı mahsusaya tamamen egemendi. Ayrıca kendilerine bağlı rantçı ve derin bir devletleri vardı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları kurtuluş mücadelesinde, Kürt halkı ve diğer halkların desteğiyle zafere giderken, bu mücadeleyi Enver paşa ve Talat Paşa´ya bağlı illegal istihbarat birimlerinin üzerinde yaptı. Bu örgütler içindeki kısmi tasfiyeler onları ortadan kaldırmaya yetmedi. O karanlık örgütlerin varlıkları vatanseverlik üzerinde hiç değildi. Rant üzerinde kurulmuş bir örgütsel yapıydı.

Gazi Mustafa Kemal bir eliyle emperyalist ülkeleri mağlup ederken, kendi iradesinin dışında İttihat ve Terakkinin karanlık örgütleri devletin direksiyonuna dolaylı olarak yeniden hakim olmayı başardılar. Kurtuluş mücadelesi başarıya ulaştıktan sonra, bu sürece can siperine destek veren ve kendi bölgelerini devletin silahı olmadan, kendi öz güçleri ile emperyalist ülkelerden kurtaranlardan bazıları şehit olurken Karayılan, Şeyh Sait, Diyap Ağa, Cibranlı Halit ve ismini sayamadığım birkaç Kürt önderi dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Kurtuluş mücadelesinden sonra daha özerk demokratik haklar beklerken İttihat ve Terakki´nin ırkçı sistemi tarafından Osmanlı´da paşalık sistemi ile kazandıkları kısmi özerklik haklarını da kaybettiler.

İttihat ve Terakkinin sistemi bununla da yetinmedi. Kurtuluş mücadelesine aktif destek veren, İslamcı kurumları, Çerkez Ethem, Lazları ve diğer halkları katliamdan geçirmekten de geri kalmadılar. Onurla belirtmek istiyorum. Hz İbrahim´den bugüne insanlığın direniş tarihinde yazdığım kitapta 7 kıta ve 28 satırdan uluşan ‘ben insanlık tarihiyim´de yazmış olduğum şiirde Mustafa Kemal´ın da, dünya tarihine damgasını vuran önderler içinde ismi geçmektedir. Çünkü o cesur, rantçı olmayan gerçek bir vatanseverdi. Ancak devleti yönetmek bu şahsiyetler için yeterli değildi.

Bu devlet içinde İttihat ve Terakki´nin değişen isimleri ile Ergenekon ve FETO İle halen varlığını devam etmektedir. O dönemden şimdiye kadar kıyımdan geçen halklar içinde, Kürt halkının yer yer isyanları aralıklarla devam etti. Bu isyanlar genelde acımasızca bastırıldı. Bu ülkede 28 Kürt isyanı cereyan etti. 29´unda PKK öncülük ediyor. Bu isyan 34 yıldır bastırılamadı. Uluslararası bir örgüt haline geldi. Kürt halkının gelenek ve inanç olarak kabul görmediği Marksist çizgisiyle bu ülkede barış için silahlarını bırakmadıkları süre zarfında, Ortadoğu halkları içinde başarıya ulaşması mümkün değildir.”

 

Çözüm nasıl olmalıdır?

  Çözüm önerilerini de dile getiren Aydoğan “İç içe halklardan oluşan Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasının bölünmesi mümkün değildir. Ve aynı sınırlar içerisinde bu coğrafyanın bölünmesi de mümkün değildir. Kendi dili, kimlikleri ve demokratik kültürleri ile, dünyanın en büyük Kürt şehri olan İstanbul´un yer aldığı bir ülkenin sınırları içerisinde kardeşçe bir arada yaşamanın sağlanmasıdır. Bu talepler hayata geçtikten sonra Yeni bir barış ve demokrasi defteri açılarak, tüm silahlı insanlara bir genel af getirilmelidir.

Biz barış savunucuları olarak tüm süreçlere doğru ve vicdani bakmak zorundayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mağdurlar cephesinden Cumhurbaşkanlığına kadar çıkmıştır. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon da kadrom müsait olmadığı için gayri resmi sorumlu olarak danışmanlık yaptım. Bu kurumda devleti yakından tanıma imkanına sahip oldum. O dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kemalist ve Ergenekon oklarından yeni kurtulmuş cesur, inançlı, rantçı olmayan, fedakar bir lider şahsiyetine sahipti. Çözüm sürecinde Oslo, Habur ve Ekopolitik adına arabuluculuk yaptığım dönemlerde, Sayın Erdoğan´ın barış mücadelesinde ne kadar samimi olduğuna canlı olarak tanık oldum. 28 Ağustos 2019 tarihinde TV 5 kanalında konuşan Ahmet Davutoğlu Erdoğan´a karşı olmasına rağmen bir gerçeği itiraf etmiştir. “Cumhurbaşkanlığı sürecinde Erdoğan bize iki emanet bıraktığını söyledi.” Biri FETÖ ile mücadele, ikincisi çözüm sürecine sahiplenmeyi bize emanet olarak bıraktı dedi. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Eroğan´ın samimi şahsiyetini ortaya koymaktadır. Ancak ağzı sütten yandığı için ayranı da üfleyerek içmek kendisinin de hakkıdır düşüncesindeyim.

Temennimiz ateşkesi bozan taraflar karşısında, rafa kaldırılan, çözüm sürecinin yeniden hayata geçmesinin sağlanmasıdır. Diğer lider örneklerinde verdiğim gibi devleti yönetmek için bu kriterler de yeterli değildir. Bilindiği gibi FETÖ 15 Temmuz´da yolunu açmak amacıyla Ergenekon´un önemli bazı kadrolarını mahkemeler yoluyla toplayarak ceza evine attırdı. Daha sonra darbe teşebbüsünde bulundu. Halkımızın cesur direnişiyle darbe başarısız olunca, Erdoğan, bir taraftan FETÖ, diğer taraftan Ergenekon ile haklı olarak savaşı göze alamadı. İki karanlık örgütün de devletin içinde halen varlıklarını sürdürdükleri görüşündeyim. Bu şeytani güçleri tanımak da çok zordur.

Bu amaç ve kriterler doğrultusunda 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyorum. Ülkemize ve tüm dünya halklarına barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum. “ şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Barış Derneğinden Kutlama
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
MARDİN KALEKİM´DEN AŞURE ETKİNLİĞİ
MARDİN KALEKİM´DEN AŞURE ETKİNLİĞİ
Kalekim Mardin´in Artuklu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde aşure etkinliği düzenledi.
Mardin Teröre Karşı Tek Yürek
Mardin Teröre Karşı Tek Yürek
Mardin´de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen ´Teröre lanet kardeşliğe davet´ mitingine vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.
 Şehit Babanın,  oğlu 26 Yıl aradan sonra ayni tarihte şehit düştü
Şehit Babanın, oğlu 26 Yıl aradan sonra ayni tarihte şehit düştü
Şehit Abdullatif Emen, 13 Eylül 1993 yılında şehit düşen babasının yanında toprağa verildi. yana
Şehitleri Anma, Annelere Destek Yürüyüşü
Şehitleri Anma, Annelere Destek Yürüyüşü
Mardin´de bir gurup bayraklarla, şehitleri anma ve Diyarbakır´da otur eylemi yapan annelere destek yürüyüşü yaptı.
Mardin Şehidine Ağladı
Mardin Şehidine Ağladı
Mardin´in Ömerli İlçe Kırsalında terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonda, Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü.
KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MAÇ YAPTILAR
KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MAÇ YAPTILAR
Mardin´de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında kadına şiddete tepki göstermek amacıyla sağlık personelleri arasında halı saha maçı düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcısından Adli Yıl Açıklaması
Cumhuriyet Başsavcısından Adli Yıl Açıklaması
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yıl Nedeniyle Basın Açıklaması yaptı
BAKAN TURHAN YATIRIMLARI İNCELEDİ
BAKAN TURHAN YATIRIMLARI İNCELEDİ
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir takım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin´e geldi.
Vali Mustafa Yaman´ın  30 Ağustos Zafer Bayramını Kutlama Mesajı
Vali Mustafa Yaman´ın 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutlama Mesajı
Mardin Valisi Mustafa Yaman 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNE REKTÖR ATANDI
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNE REKTÖR ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Artuklu Üniversitesine rektör ataması gerçekleştirdi.
Mardin´e Yeniden Kayyum atandı
Mardin´e Yeniden Kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarını açığa aldı, İl Valileri vekil tayin edildi
Boran “AİHM tarafından tazminata mahkum edilen devlet, sorumlularına rucu etmeli´´
Boran “AİHM tarafından tazminata mahkum edilen devlet, sorumlularına rucu etmeli´´
Emekli Ankara Hakimi ve Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Avukat M. Beyazıt Boran yaptığı açıklamada 17 Ağustos Depremi Mağdurlarının AİHM´ye açtığı davada Devletin tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirterek, tazminat ödeyen Devletin ödediği tazminatları vatandaşların ödedikleri vergilerden karşılandığını hatırlatarak ödenen tazminat tutarlarının sorumlularına rucu edilmesi gerektiğini söyledi.
MTDF Başkanı Öter Bayram mesajında Sevgi,Barış,Kardeşlik Diledi.
MTDF Başkanı Öter Bayram mesajında Sevgi,Barış,Kardeşlik Diledi.
Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yıldız´dan Bayram Mesajı
Yıldız´dan Bayram Mesajı
Mardin Yıldız Derneği Başkanı Melik Yıldız Bayram Mesajı Yayımladı
İş Adamı Mahmut Öner´in Bayram Mesajı
İş Adamı Mahmut Öner´in Bayram Mesajı
ENS GIDA San. Ve Tic.A.Ş Yönetim kurul başkan vekili Mahmut Öner Kurban Bayramı Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı.
Tunç´tan Kurban Bayramı Mesajı
Tunç´tan Kurban Bayramı Mesajı
Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı,İsa Tunç Kurban Bayramı Mesajı yayımladı
BAŞKAN MEHMET ŞAHİN, KURBAN BAYRAMI MESAJI
BAŞKAN MEHMET ŞAHİN, KURBAN BAYRAMI MESAJI
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Mahmut Dündar´dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Mahmut Dündar´dan Kurban Bayramı mesajı
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
NASIR DUYAN´DAN KURBAN BAYRAM MESAJI
NASIR DUYAN´DAN KURBAN BAYRAM MESAJI
Mardin OSB Başkanı vekili ve Mardin Sanayici ve İş adamları Derneği (MARSİAD)Başkanı Nasır Duyan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
Başkan Veysi Şahin´den bayram mesajı
Başkan Veysi Şahin´den bayram mesajı
Mardin´in Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Gündem
Röportaj
Yaşam
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Alexa

Alexa

Mardin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:42 07:23 12:30 15:01 17:19 18:47
Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı…

Mevlana
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Google
Custom Search
Kültür / Sanat
Asayiş
Arşiv