Bugün, 12 Ağustos 2020 Çarşamba

Rektör Ağırakça, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine konferans verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl´ün davetlisi olarak İstanbul´daki Mektebi Tıbbiye-i Şahane binasında İslam Tıp Tarihi hakkında konferans veren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Tıp ve Sağlık Bilimle

          Sağlık temalı olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi´nin tıp eğitimi verdiği ve Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okulu olma özelliği taşıyan Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi´nde tıp fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri öğrencilerinin büyük katılım gösterdiği konferans salonunda konuşan Rektör Ağırakça,

             İslam´ın genel ilke ve ahlak anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiği gibi tıp alanında da bir tabibin edinmesi gereken ilke ve ahlakının olması gerektiğini ifade etti.

              İslam medeniyetinin önemli alanlarından birisi olan tıp ilmi sahasında eser vermiş büyük mucit tabiplerin tıp ve tabip ahlakı ile ilgili ilke ve prensipler koyduklarına da değinen Ağırakça, eserlerinin bir kısmını buna ayırdıkları gibi tabip ahlakı ile ilgili müstakil eserler de verdiklerini söyledi.

             Abbâsî devletinin kuruluşuyla birlikte tercüme hareketleri ve hastane kurma faaliyetlerinin hızlandığı ve İslâm dünyasında sayıları binlerle ifade edilen hekimin yetiştiği ve bunlardan bazılarının eserlerinin Batı´da asırlarca ders kitabı olarak okutulduğundan bahseden Ağırakça, Ali İbn Abbâs, Zehrâvî, İbn-i Sînâ ve Râzî gibi İslam Âleminin tanınmış tıp âlimlerinden örnekler vererek:

         ?Müslüman tabipler tıbbın dünyada en şerefli ve en itibarlı meslek olduğunu kabul ederler. Genel olarak tabibin soğukkanlı, merhametli, insanın fıtrî yapısını bilen ve ona göre insanlara davranan, mütevâzı, vakarlı, ağırbaşlı, necip, insanı kendisine saygıya adeta mecbur eden ve

            özellikle mütekebbir olmayan bir kişiliğe sahip olmalıdır. Tabip, kıskançlığı, başkasını kötülemeyi ve kendini beğenmişliği reddeden bir şahsiyet olmak zorundadır. Bu onun mesleğinin gereğidir.? dedi.

           Konferansın soru cevap kısmının ardından konuşmasından dolayı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça´ya plaket takdiminde bulunarak memnuniyetini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Rektör Ağırakça´nın üniversite kütüphanesine hediye ettiği ?İslam Tıp Tarihi? eseri için teşekkür etti.

 


YAZARLAR